Google+
>Ontdek uw relatie-profiel

Leren eenvoudiger om te gaan met anderen voor een beter resultaat

Met wie werken wij

Mensen uit het bedrijfsleven op ieder niveau voor wie het creëren van vertrouwen, zin en resultaat middels hun relaties de sleutel vormt tot hun succes.

interactifs-sup

Hoe werken wij met hen

Een originele leerbenadering (mix van collectief / individueel en face-to-face / leren-op-afstand) om gedrag te verankeren dat effectiever, efficiënter en aantrekkelijker is.

interactifs-sup

Met welk resultaat

Merkbare winst in tijd, energie, impact, opbrengst en vooral plezier in dagelijkse interacties, zowel in- als extern, formeel als informeel.
  

interactifs-car

Eenvoudige, praktische, onmiddellijk te gebruiken mondelinge

beginselen waarmee je resultaat, en wederzijds respect bereikt.

Wij leiden mensen op uit het bedrijfsleven op ieder niveau en in iedere functie voor wie het vermogen effectief te communiceren met anderen een sleutelfactor is voor het succes van henzelf en hun organisatie. Wij werken met directeuren, top management, verkopers en front offices – en met ieder niveau daartussenin. Kortom met een ieder die relaties moet onderhouden die van groot belang zijn voor het succes van hun organisatie.

Dagelijkse meetings en gesprekken, hetzij intern of extern, van hoog tot laag, vormen een wezenlijk onderdeel van het vermogen van iedere organisatie om waarde te creëren, een positief imago te bouwen en om duurzame relaties te bestendigen met klanten, leveranciers en andere partners.

Echter, de productiviteit van deze meetings en gesprekken alsmede de stress op het werk wordt beïnvloed door het feit dat we het allemaal moeilijk vinden direct te zijn en recht-voor-zijn-raap zonder kortaf of abrupt over te komen; of om respectvol en beleefd te zijn, zonder in te boeten aan impact en effectiviteit.

Wij hebben een originele visie op relaties en de bijbehorende eenvoudige beginselen van gedrag (de Discipline Interactifs©). Hiermee dringen wij terug het niet-gezegde, het impliciete, de veronderstellingen en manipulatie. Tegelijkertijd wordt productiviteit van interne meetings, klantcontacten, verkoopgesprekken en onderhandelingen verbeterd. Wij garanderen dat al deze relaties van een betere kwaliteit zullen zijn en meer comfort aan een ieder zullen bieden.

Deze investering draagt bij aan een werkomgeving met meer productiviteit, meer durf, respect, plezier en bovenal minder stress.