Intrabedrijvenvorming
Zoek de opleidingscatalogus niet, u zult hem niet vinden!

 


Bij ons is alles op maat, of toch bijna

We zijn al bijna 30 jaar de Interactifs© Discipline aan het ontwikkelen, ons vlaggenschip. Met deze discipline brengen we een originele visie op de relatie over dankzij een eenvoudige en doeltreffende onderwijsmethode. De Interactifs© Discipline staat centraal in al onze projecten.

Het dient als platform om uw gedrag en relaties volledig te veranderen.

Hiermee bieden we een industrialiseerbaar proces aan in dienst van compleet verschillende omstandigheden.

We stellen samen met onze klanten opleidingsprogramma’s samen aangepast aan hun persoonlijke of zakelijke omstandigheden. Soms is dat om meer te verkopen. Soms is dat om beter te managen. Soms is dat ook om impact en invloed te ontwikkelen, of om een functie te bekleden, of om te durven spreken en zich verstaanbaar te maken.

Wij begrijpen uw omstandigheden

We weten perfect wat er bij een functie van bestuurder, manager of verkoper in nagenoeg alle activiteitensectoren komt kijken. Deze kennis hebben we dankzij talrijke projecten sinds 1989 en de beroepservaring van onze docenten ontwikkeld.

Op die manier kunnen we:

 • programma’s samenstellen die inspelen op uw omstandigheden en behoeften;
 • relevante en onmiddellijk toepasbare opleidingen aanbieden voor uw medewerkers.

Wat kunnen we uw medewerkers bijbrengen

 • tijd winnen en energie besparen
 • zorgen voor samenhang, solidariteit en teamgeest
 • het vermogen om samen te produceren ontwikkelen
 • veeleisende situaties voorbereiden
 • zich gedragen volgens patronen
 • oordeelkundig de strategie van de onderneming bijsturen
 • functies bekleden met de achting van het team
 • de energie geven voor een geëngageerd, toegankelijk en achtenswaardig gedrag
 • de middelen bundelen
 • achting en vertrouwen opbouwen bij de andere afdelingen
 • Meer verkopen
 • meer durven bij de verkoop
 • sneller meten wat een commerciële relatie kan produceren
 • beter onderhandelen zonder de relatie te schaden en tegenprestaties verkrijgen
 • de drang naar overwinning en het genoegen van een concreet resultaat aanwakkeren
 • Een dynamisch en professioneel beeld overbrengen dat de waarde van de onderneming verhoogt
 • achting en vertrouwen opbouwen bij de ondersteuningsfuncties
 • de middelen bundelen rond een project en een missie
 • gedragsautoriteit ontwikkelen bij gebrek aan beschikbare statusautoriteit
 • meer produceren bij besprekingen
 • functies bekleden zonder de relatie en belangen te schaden
 • meer verkrijgen zonder in de achting te dalen
 • transparant en respectvol onderhandelen
 • het personeel zin geven de inkoopfunctie te gebruiken
 • het blazoen van de inkoopfunctie oppoetsen
 • een beeld overbrengen dat de waarde van de onderneming verhoogt bij potentiële en bestaande medewerkers
 • als ‘team’ werken met het kaderpersoneel in dienst van de medewerkers en de HR-strategie van de onderneming
 • De HR-functie verkopen bij de medewerkers en managers
 • Maatschappelijk / juridisch complexe en/of riskante onderwerpen comfortabeler en respectvoller behandelen
 • betere relaties opbouwen met de maatschappelijke partners

Wat kunnen we uw onderneming bijbrengen

 • Even strikt zijn in de techniek als verleidelijk en vrij in de relatie
 • De verschillende petten van consulent, verkoper, leverancier, manager comfortabeler dragen
 • Verkopen met de klant als partner en niet als tegenstander
 • Succesvol onderhandelen met de inkopers en soms met het personeel, indien mogelijk, zonder in hun achting te dalen of hun vertrouwen te verliezen, en in elk geval zonder aan waardigheid te verliezen
 • De klanten ertoe brengen zich vrijwilliger te uiten over hun twijfels van het moment en hun standpunt sneller duidelijk te maken
 • De standpunten van belanghebbenden bij projecten op elkaar afstemmen ondanks soms tegengestelde doelstellingen en uiteenlopende politieke uitdagingen
 • Zich onderscheiden op basis van gedrag wanneer het niet mogelijk is zich duidelijk onderscheiden op basis van wat men aanbiedt
 • Klanten die geleerd hebben het geldwezen te wantrouwen opnieuw vertrouwen geven
 • Het verschil maken op basis van gedrag wanneer dit niet mogelijk is op basis van een differentiërend aanbod
 • Gedurfder en leesbaarder zijn wat betreft de commerciële intenties zonder de voorschriften en de toezichthoudende instanties te schofferen
 • Inspelen op commerciële opportuniteiten zonder gezien te worden als een opportunist (m.a.w. alles afwegen tussen de behoefte van de klant en de productcampagne van het moment)
 • De klant opnieuw zin geven om naar het kantoor te komen en gewoon in relatie te staan met de adviseurs
 • Opnieuw genoegen scheppen in de verkoop en zich ontdoen van de indruk dat verkopen een vuil werkje is
 • Nee zeggen tegen gevraagde kortingen, prijzen, gebaren… zonder de openstaande saldi van de klant te verliezen, of ja zeggen zonder de belangen van de instelling te benadelen aan de hand van tegenprestaties
 • Steeds even strikt zijn in de financiële techniek maar toch verleidelijker worden in de relatie
 • Meer impact hebben en vrijer zijn zonder elegantie te verliezen

In het algemeen

 • De relaties tussen de moedermaatschappijen en de landen en tussen de fabrikant en het netwerk temperen
 • De klant opnieuw andere redenen geven om naar de dealer te komen dan om te onderhandelen of voor een geplande onderhoudsbeurt of een onverwachte reparatie

Voor de verkoop / klantenservice

 • Het blazoen van de verkoop en de automobielverkoper oppoetsen en de klant opnieuw vertrouwen geven
 • De verkopers de middelen geven om zich goed te voelen tegenover de klant, die soms even goed op de hoogte is van het voertuig als hen
 • Uit de methodiek stappen om een relatie aan te gaan
 • Transparant en respectvol onderhandelen

Voor op het terrein

 • De relatie gebruiken om een standpunt duidelijk te maken
 • Beter identificeren wat kan worden onderhandeld en wat niet wat betreft de eisen t.a.v. het netwerk
 • Meer impact en natuurlijke autoriteit uitstralen t.a.v. van de dealers (bij gebrek aan hiërarchisch gezag)
 • Zich in staat voelen solidair te zijn bij moeilijke beslissingen
 • Op voet van gelijkheid omgaan met de anderen en in de achting van de bazen van de dealer / de investeerder stijgen
 • Personen die weinig of geen ervaring hebben met relaties er (opnieuw) genoegen in laten scheppen
 • Even scherp zijn in de relatie als in het vak
 • Zich in alle eenvoud duidelijk maken
 • Meer in staat zijn te beïnvloeden op het eigen niveau ondanks de omvang van de structuren en de complexiteit van de organisaties
 • Een gemeenschappelijke relatiecode delen in grote internationale groepen waar men in aanraking komt met mensen van verschillende culturen en vakken
 • In staat zijn zelfs voor teams die op afstand werken een nauwe relatie op te bouwen
 • Het blazoen oppoetsen van een beroep waarvan de reputatie is aangetast
 • Zich onderscheiden van de sterke concurrentie van een klein aantal laboratoria die bereid zijn grote middelen in te schakelen om de artsen voor zich te winnen
 • Het aantal recepten verhogen om het margeverlies te compenseren door de komst van merkloze producten en de daling van de terugbetalingen
 • Het vertrouwen van de artsen en vooral hun geduld herwinnen
 • De artsen opnieuw zin geven om hun artsenbezoekers te zien (het omgekeerde is ook vaak waar)
 • Zaken doen zonder in de ogen van de medische omgeving “onbeleefd” te zijn
 • Hulpverzoeken van de artsen aanvaarden in ruil voor tegenprestaties die de belangstelling van het laboratorium handhaven of deze weigeren zonder dat het aantal recepten daalt
 • Vaak aanwezig zijn zonder aan frisheid en relevantie te verliezen
 • Strikt zijn in de voorbereiding van de gesprekken en de opvolging van de relatie

Onze vormingen in groep bieden een enorme waarde wat betreft “team building” en productiviteit van het team:

 • vormingen op een hoog emotioneel niveau die een onuitwisbare en gemeenschappelijk beleefde herinnering nalaten
 • Onze vormingen worden gegeven op alle niveaus van een organisatie om een gemeenschappelijke relatiecode en een stevige band te scheppen die in de bedrijfscultuur wordt “overgeplant”, waarbij de Interactifs© Discipline de praktijken op het gebied van relaties ontwikkelt

Laten we relaties aanknopen!
Een vraag, een drang, een behoefte…