Algemene voorwaarden

Website-editor

interactifs.com, interactifs.fr, interactifs.org, interactifs.eu, interactifs.es, interactifs.com.tr, interactifs.pt, interactifs.com.br, interactifs.it, interactifs.be, interactifs.co.uk ( hiernaar verwezen als de websites) zijn gepubliceerd en worden gehost door het bedrijf Interactifs SAS (329 814 685 RCS LIBOURNE), met maatschappelijke zetel te 13, Ruet Notre Dame, 33220 Sainte-Foy-La-Grande, Frankrijk.

Gebruikersinhoud

Overeenkomstig de Franse wet betreffende informatietechnologie, bestandsbeheer en gegevensbescherming (6 januari 1978) is het verzamelen van nominatieve informatie via deze website bekendgemaakt aan de Franse CNIL (Nationale Commissie van de Informatica en Vrijwilligers) onder het nummer 1.643.429.

De nominatieve gegevens verzameld via deze website blijven exclusief voor het interne gebruik van Interactifs. Interactifs zal deze gegevens in geen geval bekendmaken aan derden voor promoties of reclame. De gebruiker wordt echter op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 32 van de hierboven genoemde wet, antwoorden verstrekt via formulieren die beschikbaar zijn op de website, met name die welke de gebruiker in staat stellen zijn / haar contactgegevens te communiceren om documentatie te ontvangen of om brochures te downloaden, of zelfs om zich te abonneren op diensten die via de site worden voorgesteld, kunnen door Interactifs worden gebruikt en dat hij / zij het recht heeft om te verzoeken om rectificatie van deze informatie door te schrijven naar:

INTERACTIFS
103, rue du Cherche-Midi
75006 Parijs

Copyright

Alle gepubliceerde informatie en merken die op de websites worden vermeld, zijn het exclusieve eigendom van hun respectieve eigenaars. Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van deze teksten, merken en / of logo’s, gedaan via deze websites zonder de uitdrukkelijke toestemming van hun eigenaars, is daarom verboden, volgens het artikel L. 713-2 van de Franse Intellectuele Eigendomscode

Beperkte aansprakelijkheid

Interactifs en alle derde partijen die betrokken zijn bij het creëren van deze websites geven geen enkele garantie, expliciet of impliciet, en nemen geen enkele verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van deze publicatie. Daarom kan Interactifs niet aansprakelijk worden gesteld aan een gebruiker of andere partijen voor directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van deze websites of andere websites die via een hyperlink aan deze website zijn gekoppeld.

De inhoud van alle informatie die is gericht op Interactifs zal als niet-vertrouwelijk en royaltyvrij worden beschouwd.