Productief of welwillend zijn…waarom kiezen?


Hoe wordt u graag aangesproken?

Sinds haar oprichting heeft Interactifs deze vraag al aan meer dan 100.000 stagiairs en klanten in meer dan 30 landen gesteld.

Iedereen antwoordt unaniem: “dat de boodschap eenvoudig, duidelijk, direct, nauwkeurig, beknopt, recht voor de raap moet zijn en beleefd, respectvol, warm en indien mogelijk met wat humor moet worden overgebracht. “

Het antwoord is universeel, ongeacht de cultuur, de nationaliteit, de leeftijd, het geslacht of de status van de persoon aan wie de vraag wordt gesteld.

Wat verschilt tussen de ene cultuur en de andere en de ene persoon en de andere is de manier van direct en tegelijkertijd beleefd, hoffelijk en eerbiedig zijn.

We kunnen dus de hypothese stellen dat al onze gesprekspartners verwachten wat we op die manier tegen hen praten.

Hoe kunt u vaststellen dat u wordt aangesproken?

Te veel besprekingen of uitwisselingen zijn gekenmerkt door wat niet wordt uitgesproken, het impliciete, bedekte termen, suggesties of manipulatie.

Dit is het vaak onvrijwillige resultaat van de moeilijkheden die de mensen ondervinden om “recht voor de raap” te verzoenen met “beschaafd”, of hoe direct te zijn zonder brutaal over te komen.

De Interactifs® Discipline leert iedereen gewoon de afstand te verminderen tussen wat we doen en wat we van de andere verwachten op het gebied van relaties.


Laten we relaties aanknopen!
Een vraag, een drang, een behoefte…