De helft opleiding, de helft coachting… In elk geval waarborgen we een echte educatieve ervaring.


In uw moeder- of werktaal in de geest van “local for local”

Een mix van afstands- en contactonderwijs, individueel en in groep werken

Opgenomen rollenspellen over reële beroepssituaties

Eenvoudige en onmiddellijk toepasbare tools

90% van de tijd wordt besteed aan de oefening met afwisseling van rollen

Een mix van veeleisendheid en welwillendheid, vrijheid en striktheid


Sessie 1

Contactopleiding met een eerste docent (max. 8 personen)

Duur: 2-3 dagen

Telefonische coaching

2 individuele telefoongesprekken met een tweede docent

Duur: 2 keer 1 uur

Sessie 2

Contactopleiding met een derde docent (max. 8 personen)

Duur: 2 dagen


Laten we relaties aanknopen!
Een vraag, een drang, een behoefte…