Interactifs
Doe de quiz

Hier hebt u 7 situaties uit het beroepsleven.
Voor elke vraag zijn er 4 antwoorden mogelijk.
Kies zo spontaan mogelijk het antwoord dat het beste bij u past.
Dit geeft u uiteindelijk een idee van uw relatieprofiel.
Deze test is gratis en vrijblijvend. | Interactifs ®


U vindt het niet eerlijk dat u geen opslag hebt gekregen, terwijl uw collega, die het volgens u niet meer verdient dan u, wel opslag heeft gekregen.
Kunt u me zeggen waarom X opslag heeft gekregen en ik niet?
Kan ik het even met u over mijn situatie hebben?
Wat moet ik tegen u zeggen om op mijn beurt opslag te krijgen?
Waarop baseert u zich om te beslissen over een opslag?

Correct!

Wrong!

U hebt van iemand van een andere dienst veel hulp nodig om morgen in te schrijven op een aanbesteding, hoewel deze persoon daar niet toe verplicht is.
We zitten met zijn allen in dezelfde schuit. Je moet vanavond hard voor me werken.
Ik zit hier met iets tamelijk standaard waarmee je me een handje zou kunnen helpen.
Zou je het goed vinden om vanavond over te werken?
Ik weet dat het veel gevraagd is. Ik zit met een groot project dat ik morgen moet indienen. Ik zit een beetje in de problemen en ik zou je willen vragen zo vriendelijk te zijn vanavond voor mij te werken.

Correct!

Wrong!

U bent verkoper en dacht dat u een nieuwe klant ging vastleggen, maar op het laatste ogenblik laat hij u weten dat het waarschijnlijk niet doorgaat.
Welke verwachtingen hebt u hieromtrent?
Slecht nieuws. Hoe schat u mijn kansen in om die “waarschijnlijk niet” om te buigen in een “misschien toch wel”?
U hebt ongelijk. We zijn de leaders en ik ga u ervan overtuigen.
Bedankt voor uw oprechtheid. Wat zijn de redenen die u van mening hebben doen veranderen?

Correct!

Wrong!

Uw N+2 suggereert u zijn neef aan te werven... u kent zijn neef... te goed.
Het is op uw eigen verantwoordelijkheid.
Goed idee. Mag ik u een kleine opmerking geven?
Dat verontrust mij en ik ga proberen het u uit het hoofd te praten zonder dat u me haat.
Weet u zeker dat hij zich in die functie kan ontplooien?

Correct!

Wrong!

U wil een doeltreffende en sympathieke medewerker die ondanks talrijke berispingen systematisch te laat komt en het slechte voorbeeld geeft terechtwijzen.
Kunt u proberen een beetje vaker op tijd te komen?
U bent altijd te laat. U geeft een slecht voorbeeld. Als u zo voortdoet, kan het slecht aflopen.
Ik weet dat ik je in moeilijke papieren ga brengen en ik ben bereid me indien nodig nader te verklaren. Ik wil zo goed mogelijk met u kunnen blijven opschieten na u te hebben gezegd dat uw stiptheid vanaf nu niet meer onderhandelbaar is.
Ik weet dat u graag ook manager zou zijn. Hoe belangrijk vindt u het het voorbeeld te geven en stipt te zijn voor een manager?

Correct!

Wrong!

Uw relatie met een klant of partner is zodanig achteruit gegaan dat ze nagenoeg onbestaande is. Toch stemt hij ermee in u te ontvangen.
Bedankt dat u me ontvangt en sorry voor het storen. Denkt u dat we met een schone lei kunnen beginnen?
Bedankt dat u me ontvangt. Dit gesprek is een hele uitdaging voor mij. Maar gewoon al het feit dat u me opnieuw ontvangt, geeft me het gevoel dat u ermee akkoord gaat te proberen het goed te maken. Wat denkt u ervan?
Bedankt dat u me ontvangt. Laten we intelligent zijn en de bladzijde omslaan. U zult zien dat vanaf nu alles goed gaat.
Bedankt dat u me ontvangt. Wat zijn volgens u de redenen die tot deze situatie hebben geleid?

Correct!

Wrong!

U slaagt er eingelijk in een afspraak te maken met een strategische partner die steeds heeft geweigerd met u samen te komen.
Op het gevaar af van opdringerig te lijken, zou ik graag weten wat u ertoe heeft gebracht vandaag met me samen te komen?
Mijn enige bedoeling is om eindelijk met u te praten, zonder enige bijgedachte van mijnentwege.
Hartelijk bedankt dat u een ogenblik van uw kostbare tijd voor me vrijmaakt. Staat u me toe u mijn samenwerkingsprojecten voor te stellen?
Ik zie dat u gezond verstand begint te tonen en daar ben ik heel blij om.

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Toute l’équipe d’Interactifs vous remercie d’avoir rempli de quizz « testez votre compétence relationnelle ».

Quizz NL
%%description%%

Mais je suis aussi %%personality%%

%%description%%
[after-quizz]

Loading...