Relationele vaardigheid is de meest toegankelijke manier om voordeel te doen. Deze vaardigheid zorgt voor meer relaties en meer eenvoudige, eerbiedige en comfortabele relaties.


Studie Elabe 2016

 

De Interactifs© Discipline is op het terrein ontstaan om ernaar terug te keren.  De genialiteit ervan zit in de eenvoud


We hebben het grootste respect voor personen die eerlijk en oprecht praten.

Er is tegenwoordig weinig tijd om ergens omheen te draaien, te strooplikken en “small talk” te verkopen bij zakelijke relaties. We zijn echter ook niet gebaat bij een hardhandige aanpak of manipulatie van de personen rondom ons om van hen te verkrijgen wat we willen.

Er moet wel degelijk een manier zijn om te communiceren en zich te gedragen die ons in staat stelt om naar de kern te gaan en doeltreffender te worden terwijl we kwaliteitsvolle relaties opbouwen met onze gesprekspartners.

Jaren geleden bogen Philippe de Lapoyade en een groep professionals op het gebied van management en communicatie zich over dit onderwerp. Ze wierpen een blik op de verschijnselen die gepaard gaan met een relatie die vergelijkbaar is met die van de Lean en Total Quality Management deskundigen op de industriële productie.

Na jarenlang onderzoek en ontwikkeling hebben ze een klein aantal gedragsconstanten geïdentificeerd die vaker resultaten opleveren, met een goed rendement, achting en vertrouwen.

Deze constanten en de bijhorende verbindingsregels worden de Interactifs© Discipline genoemd.

Deze constanten werden vervolgens gebruikt in een uiterst doeltreffende onderwijsmethode om ze over te brengen naar de personen die ons worden toevertrouwd door trouw te blijven aan wat ze zijn.

We zijn ervan overtuigd dat de beste manier om iemands gedrag te beïnvloeden is dit in hun vertrouwde taal te doen. Daarom hebben we een wereldwijd kantorennetwerk opgebouwd om in alle grote landen-talen in hun moedertaal aanwezig te zijn.

Interactifs© discipline beoefenen is elke dag talent hebben door het met opzet te doen in plaats van per ongeluk.


Laten we relaties aanknopen!
Een vraag, een drang, een behoefte…


error: Action impossible